logo home
seven commodities

Jsme společnost obchodující s komoditami

seven commodities

Obchodujeme na evropské úrovni

seven commodities

Pohání nás nezdolná energie

seven commodities seven commodities

o nás

Sev.en Commodities AG je obchodní společností skupiny Sev.en Energy, která působí na komoditních trzích v Evropě a dále úspěšně rozvíjí své obchodní aktivity. Společnost Sev.en Commodities AG sídlí v Lichtenštejnsku, vlastní potřebné licence, registrace pro obchod s komoditami a je členem Evropské federace obchodníků s energií (EFET).

Pro stávající společnosti skupiny Sev.en Energy zajišťuje obchod s elektřinou, uhlím, emisními povolenkami a měnovými deriváty. Je také připravena stát se obchodní společností pro nově získaná aktiva v rámci evropské expanze skupiny Sev.en Energy.

Sev.en Commodities AG byla založena dne 28. 8. 2017 podle práva Lichtenštejnského knížectví a je zapsaná v obchodním rejstříku (Handelsregister) pod registračním číslem FL-0002.554.740-9, VAT No: 60 481.

„Máme ambici stát se významným hráčem na evropském komoditním trhu.“

Jiří Bartl
prezident
Sev.en Commodities AG

mapa

Vedení společnosti

seven commodities

Jiří Bartl

prezident
Sev.en Commodities AG

Jiří jako prezident Sev.en Commodities AG zúročuje při řízení obchodní společnosti své dosavadní zkušenosti z oblasti obchodu s uhlím a elektřinou. Jeho mezinárodní praxe a analytický pohled dávají obchodu s komoditami v evropském měřítku jasný směr a vizi.

seven commodities

Michal Skalka

vedoucí
odštěpného závodu

Michal řídí odštěpný závod Sev.en Commodities AG v České republice, kde uplatňuje své dlouholeté zkušenosti s obchodováním na evropských komoditních trzích. Jeho prioritou je upevnění a rozvoj obchodních činností Sev.en Commodities AG pro skupinu Sev.en Energy a další expanze obchodních aktivit v rámci evropského prostoru. Michalův tým zkušených obchodníků a analytiků se podílí také na odborných analýzách trhu a prognózách obchodu.

7commodities

OBCHOD S ELEKTŘINOU

Sev.en Commodities AG obchoduje s elektřinou a emisními povolenkami na evropských velkoobchodních trzích prostřednictvím energetických burz (ICE, EEX, EPEX SPOT), brokerů a na základě smluv EFET s obchodními protistranami.

Identifikační údaje obchodníka:
LEI Code: 529900DTB9L3WM24JG95
BDEW Code: 9978601000003
EIC Code: 12X-0000002006-W
ACER Code: A0014772W.CZ
EAN OTE: 8591824291931
Licence na obchod s elektřinou: 141834867

Mezi obchodní aktivity Sev.en Commodities AG, v rámci skupiny Sev.en Energy, patří také zajištění optimalizace výroby, hedging a dispečerské řízení elektrárny Sev.en EC, a.s., o instalovaném výkonu 820 MW. Pro tyto činnosti v České republice zřídila Sev.en Commodities AG svůj odštěpný závod.

„Založení obchodní společnosti je základním kamenem pro optimalizaci skupinových aktiv Sev.en Energy. Cílem je maximalizace marží prostřednictvím aktivních i zajišťovacích obchodů. Naším cílem je poskytnout skupině profesionální služby v oblasti obchodování s energií a rozšiřovat obchodní aktivity a hedging v evropském měřítku.“

Michal Skalka
vedoucí
odštěpného závodu

OBCHOD S UHLÍM

Sev.en Commodities AG je aktivním obchodníkem s uhlím a zajišťuje také obchod, cenový hedging a optimalizaci produkce dvou uhelných společnosti ve skupině Sev.en Energy. Jedná se o akciové společnosti Vršanská uhelná a Severní energetická. Těžební lokality obou těchto společnosti se nacházejí v severočeské hnědouhelné pánvi v České republice.

Sev.en Commodities AG převzala všechny stávající obchodní smlouvy výše uvedených uhelných společností, s výjimkou dlouhodobého kontraktu mezi Vršanskou uhelnou a.s. a ČEZ, a. s. Pro uvedené aktivity v České republice zřídila Sev.en Commodities AG svůj odštěpný závod. Společnost nabízí palivové směsi pro elektroenergetiku a teplárenství a tříděné uhlí pro maloodběratele.

Katalog uhlí

Prodej uhlí – elektroenergetika a teplárenství
Kontakt na obchodní tým na prodej energetického uhlí naleznete v sekci Kontakty

Prodej uhlí – maloodběratelé
Kontakt na obchodní tým na prodej tříděného uhlí naleznete v sekci Kontakty. Bližší informace k výdejní době, logistice a webkamery je možné nalézt na microsite www.mosteckeuhli.cz

seven commodities seven commodities
seven commodities

emisní povolenky

Sev.en Commodities AG obchoduje na burze s emisními povolenkami ICE (futures, spot) a ve skupině Sev.en Energy zajišťuje potřebné množství povolenek pro výrobu elektrárny Sev.en EC, a.s., o instalovaném výkonu 820 MW.

Základní údaje

820 MW

výrobní kapacita

4,3 TWh

množství dodané elektřiny do sítě

31

počet zaměstnanců

15 let

zkušenosti z obchodu s elektřinou

KONTAKT

SÍDLO SPOLEČNOSTI:

Sev.en Commodities AG
Zollstrasse 82, 9494 Schaan
Lichtenštejnské knížectví

E-mail: info[at]7commodities.com
Telefon: +423 233 1130
Fax: +423 233 1132

Mapa sídla společnosti:

Bankovní spojení:
VOLKSBANK AG, Feldkircher Strasse 2
9494 Schaan
Liechtenstein
BIC (SWIFT): VOAGLI22
IBAN: LI3208812105041610001

ODŠTĚPNÝ ZÁVOD:

V České republice Sev.en Commodities AG vykonává svoji činnost prostřednictvím svého odštěpného závodu Sev.en Commodities AG, odštěpný závod

Sev.en Commodities AG, odštěpný závod

Sídlo odštěpného závodu: V celnici 1031/4, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika
Spisová značka: A 78433 vedená u Městského soudu v Praze. Den zápisu: 23. října 2017
Identifikační číslo: 06525717 DIČ: CZ699003245
E-mail: info[at]7commodities.com
Telefon: +420 222 183 111
Fax: +420 222 183 497

Mapa sídla odštěpného závodu:Bankovní spojení odštěpného závodu:

Československá obchodní banka, a. s.
Radlická 333/150, 150 57 Praha 5

č. ú. CZK: 117950683/0300
IBAN: CZ0803000000000117950683
BIC (SWIFT): CEKOCZPP

č. ú. EUR: 1017363793/0300
IBAN: CZ2903000000001017363793
BIC (SWIFT): CEKOCZPP

OBCHOD S ELEKTŘINOU A EMISNÍMI POVOLENKAMI:

Trading: trading[at]7commodities.com
Konfirmace: confirmation[at]7commodities.com
Scheduling: scheduling[at]7commodities.com
Trading Operations: operations[at]7commodities.com

OBCHOD S UHLÍM:

Trading: trading[at]7commodities.com


Energetické uhlí:
Pavlína Komínková-Štichová, tel.: +420 476 203 272, @: p.kominkova[at]7commodities.com

Tříděné uhlí:
Lenka Válková, tel.: +420 476 203 218, @: l.valkova[at]7commodities.com

Logistika a kvalita:
Ing. Jan Růžek, tel.: +420 476 203 182, @: j.ruzek[at]7commodities.com

© SEV.EN COMMODITIES 2019